Historien om YK-Huset

I mars 1972 ble YK-huset offisielt åpnet og de første leietakerne kunne flytte inn. En lang prosess, fra juni 1968 da tanken om et eget hus første gang ble drøftet med kommunen, til ferdig bygg, var til ende. En lang prosess hvor byggekomiteen, bestående av Ester Magnussen, Ruth Myhre og Lilly Olsen, hadde stått rakrygget og sterke i møte med utfordringer fra offentlig myndighet, entreprenør og byggkonsulenter, alle menn.

Boligmangelen etter krigen var stor, noe som særlig gikk ut over enslige kvinner, som ikke hadde rett til å kjøpe egen bolig. De fleste var henvist til å bo hjemme hos familie eller på leid hybel.

Leder i byggekomiteen Ester Magnussen, var sykepleier. Da hun kunne flytte inn i egen leilighet i YK-huset, var det til hennes første egne bolig. Tidligere hadde hun, som sykepleier, bodd på «søsterhjem» og ofte i delt rom.

YK-huset ble med rette sett på som en seier for kvinnesaken!

Yk-huset er organisert som en Stiftelse og ledes av et Stiftelsesstyre med Jane Finberget som leder.
Øvrige styremedlemmer er Liv Krukhoug, Karen Bleken og Karin Honne, samt Anniken Berntsen som representant for leietakerne.
Styret kan kontaktes på e-post: yk-huset@mittusbl.no

Innvielsen av YK-Huset 1. mars 1972

Byggekomiteen: fra høyre formann Esther Magnussen, Ruth Myhre og Lilly Olsen. Arkitekten: Asbjørn Rønning

Huset

YK-huset består av 37 boenheter, i tillegg til selskapslokale med eget kjøkken, vaskeri, biloppstilling og felles boder i kjelleren. YK-huset har også to gjesterom som leietakerne kan leie til redusert pris. Festsalen kan leietakerne benytte gratis en gang i året og leies til redusert pris ut over dette. Terrasse og uteområde står til leietakernes disposisjon.

Leilighetene

Kjøkken

Leilighetene har separat kjøkken

Stue

Utsnitt fra stuen i leiligheten

Spisestue

Spisekroken i leiligheten

Leilighetene er på vel 50 kvm, og i tillegg en romslig bod på samme plan og egen bod i kjelleretasjen.
Alle leiligheter har egen balkong.
Internett og kabel-TV inngår i leien. Det samme gjelder varmtvann og oppvarming.

Hvem kan få leilighet på YK-Huset

Medlemmer i Lillehammer Yrkeskvinners klubb (LYKK) kan melde interesse for bolig og bli satt på boligsøkerliste. Tildeling av bolig skjer på bakgrunn av tiden du har stått på boliglisten.
Ønsker du mer informasjon om LYKK og medlemskap, kan du lese mer på www.lykk.no

Etter innmelding i LYKK, betalt kontingent og ønske om å stå på boligsøkerlisten, kan du kontakte Stiftelsesstyret som forvalter huset og tildeler leiligheter ved ledighet og ut i fra ansiennitet på listen på e-post: yk-huset@mittusbl.no

Utleie av møte og selskapslokaler til  organisasjoner og private

Stue/kjøkken kan leies på hverdager, både på dagtid eller kveld.. Videre kan lokalene leies i helgene – fra fredag til søndag, alternativ lørdag til søndag.
Selskapslokalet kan ta rundt 40 personer, er utstyrt med alt som trenges av dekketøy, glass og bestikk.
Kjøkkenet er godt utstyrt med kjeler og øvrig utstyr hvis det er behov for tillaging av mat.

Lokalet er ellers godt utstyrt for møtevirksomhet med videokanon, lerret, høyttaleranlegg med teleslynge.

I tilknytning til selskapslokalene er det to gjesterom for utleie.

Kontakt utleieansvarlige på tlf 95181180 for nærmere informasjon og eventuell avtale om leie
.

Møterom

Kjøkken

Sittegruppe

For leie av møtelokale

Telefon 951 81 180

Kontakt YK-Huset

Søknad om leilighet

Telefon: 408 40 636